خدمات ارزی غلامی-خدمات ما

 ارسال حواله جات ارزي به بانك هاي معتبر كشورهاي مختلف

اعلام لحظه اي نرخ حواله جات، تعداد كارمزد

نرخ كليه ي ارزها به صورت نقدي، سكه و طلا

و....

براي استفاده از خدمات ما و ارسال حوالجات با شماره تلفن هاي دفتر تماس حاصل نماييد.