خدمات ارزی غلامی-قوانین

قوانین ارسال حواله :

مشتری موظف است اطلاعات درخواستی را جهت انتقال وجه به گیرنده مورد نظر خود به طور دقیق از طريق ايميل اعلام نماید، بدیهی است در صورت درج هر گونه اطلاعات اشتباهی از طرف مشتری، کلیه عواقب احتمالی بر عهده مشتری خواهد بود .

مبنای محاسبه، نرخ روز می باشد

در صورت ارسال اشتباه موارد درخواست شده در فرم ، مسئولیت آن بعهده مشتری بوده و این شرکت در قبال تاخیر در پرداخت وجه به مشتری مسئولیتی ندارد و واریز وجه به حساب مشتری فقط زمانی امکان دارد که کلیه اطلاعات واریز وجه صحیح باشد.

وجه حواله به همان حساب بانکی که در ايميل درخواست نموده اید، واریز خواهد شد.

این شرکت مسئولیتی در قبال تغییر نرخ و نوسانات بازار ارز نداشته و نرخ در لحظه معامله، نرخ قطعی معامله و غیر قابل تغيير می باشد.

لطفا دقت بفرمایید تاریخ و ساعت واریز وجه به حسابهای صرافی ملاک محاسبه نرخ نیست، ملاک زمانی است که اطلاعات واریز حواله را اعلام می نمایید و برای شما ایمیل میشود .

شركت ما فقط مسئولیت ارسال وجه حواله را داشته و تعهدی در قبال باز پسگیری وجوه حواله از گیرنده را در مواردی که فرستنده و گیرنده به هر دلیلی دچار اختلاف در معاملات خود شوند را نخواهد داشت. فرستنده وجه باید قبل ار ارسال پول از صلاحیت تحريم تجاری و کاری گیرنده وجه مطمئن شود و شركت ما در موارد اختلاف هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال حاضر شدن در ادارات دولتی، دادگاه و دیگر مراجع ندارد .

فرستنده وجه موظف است حداکثر در مدت يك هفته بعد از انجام حواله ، از دریافت وجه توسط گیرنده اطمینان حاصل نماید . در صورت عدم تایید گیرنده، صرافی فیش بانکی و یا رسید پرداخت را به فرستنده تحویل خواهد نمود .

مدارک ارسال پول حداکثر تا دو ماه ( ۲ ماه ) توسط شركت بایگانی می شود و بعد از این مدت شركت موظف به ارائه فیش و یا رسید و یا صورتحساب حوالجات به مشتری نخواهد بود. مشتری موظف است صورتحساب و مدارک مالی خود را نگهداری نماید.

در مورد حوالجات بانکی که بصورت TT برای کشور های دیگر ارسال میشود ، مشتری موظف است پیش فاکتور و یا فاکتور و دلیل ارسال پول را به صرافی اعلام نماید تا با توجه به محدودیت هایی که تحریم ها برای ایرانیان بوجود آورده، مشکلی جهت ارسال پول بوجود نیاید .

شركت ما جهت انتقالات وجوه در استفاده از بانک ها و موسسات مالی مختار است.

جهت ارسال حواله ارزي به حساب شركت ها ارائه فاكتور خريد الزامي مي باشد.